- Undskyld hvis vi roder, men vi er i fuld gang med at udvide sortimentet -

Danmarks laveste udlejningspriser   |   Hurtig levering   |   Personlig service     |          
Indkøbskurv

LAN-party for børn og unge med autisme i Nordjylland

LAN-party

Klik på billederne for at se forstørrelser

 

Streamkanalen Twitch kender alle gamere.

Indholdsfortegnelse:

Hjælp til jer ...
Autismevenligt LAN-party
   En god og tryg oplevelse
   Sociale samvær med ligesindede
   Hvad blev der spillet?
   Virtual Reality (VR) var et hit!
   Vi gentager succesen
   Sociale samvær skal give mening
Evaluering af LAN-PARTY
   Den samlede oplevelse af arrangementet
   Arrangørernes indsats før og under arrangementet
   Spiloplevelsen
   Lokaliteter og rammer
   Forplejning
   Ønske om lignende arrangementer i fremtiden
   Segmentering
   Deltagertype
   Aldersfordeling
   Oplysning om arrangementet
   Postnummer
   Kommentarer/Feedback
   Konklusion
Video
   Interview med Lærke
   Pod cast med Maria - mor til en af deltagerne
   Interview med Benjamin
   Interview med Emil
   Der var også mulighed for at prøve Virtuel Reality

~
Oversigt over LAN-party.

Hjælp til jer ...

IT-Nørden støtter gerne op om initiativer så som LAN-parties, It-Caféer eller noget ganske tredje, hvor I i en given periode skal bruge en større eller mindre håndfuld skærme, tastature og mus samt specifikke bærbare eller stationære computere til gaming eller blot almindelige bærbare eller stationære computere. Og det gør vi over det ganske land, så afstanden til jer fra os, her i Nibe ca. 25 km. vest for Aalborg, behøver ikke at være en hæmsko. Og vi gør det da specielt gerne, hvis det kommer nogle til gode, som i forvejen bokser med tilværelsen.

Tag en snak med din forening og pårørende og hvis I mener, at vi kan hjælpe jer, så tag endelig kontakt. Så finder vi ud af noget sammen, hvor prisen holdes helt i bund og servicen helt i top.

~

Af Jimmy Whitfield, medarrangør og lokalformand i Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne Kreds Nordjylland.

I Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne og Landsforeningen Autisme Kreds Nordjylland, har der længe været et ønske om at afholde et LAN-PARTY for børn og unge med autisme. Vi ved jo at mange børn og unge med autisme elsker at spille computer. Men desværre har vi ikke haft den tekniske ekspertise til at løfte opgaven i kredsen og vi har også manglet lokalerne. Derfor spurgte vi IT-Nørden i Nibe om de ville hjælpe med at facilitere arrangementet. Det ville de heldigvis gerne.


Jens og Niels fra It-Nørden er klar til at hjælpe, hvis der er nogen der får brug for det.

Autismevenligt LAN-party

Hvordan holder man et autismevenligt LAN-PARTY?

Dette spørgsmål stillede vi os selv, da vi sad til det første planlægningsmøde. Vi havde selvfølgelig gjort os nogle erfaringer fra tidligere arrangementer, som vi kunne bruge. En af disse var, at der skulle være et stillerum. Selvom et stillerum ofte ikke bliver brugt, så giver det en tryghed at have muligheden for at skærme sig, hvis man har behov for det.

Jeg er selv autist og vidste, at det også giver mig tryghed, hvis der på forhånd er en detaljeret beskrivelse af, hvad man kan forvente. Overraskelser er ’no go’ og hvis der er for mange usikkerheder, så har jeg ikke lyst til at deltage i et arrangement. Derfor skulle alle informationer, som programmet, udvalget af spil, billeder af lokalerne og anden praktisk info om mad m.m. være tilgængelig på forhånd.


Jeppe spiller Fortnite.

En god og tryg oplevelse

Men det vigtigste var selvfølgelig at de unge mennesker fik en god oplevelse på dagen. Det skal være sådan at de føler sig godt taget imod, når de kommer ind af døren. Bl.a. derfor var vi mange frivillige på dagen, som stod parat ved indgangen og hjalp dem med at finde en plads og hvis de havde brug for hjælp, så var vi altid lige i nærheden. Deltagere havde også mulighed for at tage en forælder med som ledsager. Det gav også en vis tryghed for nogle af deltagerne at have mor, eller far lige i nærheden. Og så kunne forældrene sidde og få en god snak over en kop kaffe i caféen.


Emil spiller Counter Srike.

Sociale samvær med ligesindede

Nogle af deltagerne gav udtryk for, at de ikke kun kom for at spille computer, men også for det sociale samvær med ligesindede. At møde andre unge med autisme og få skabt nogle relationer til hinanden. Det var der også god mulighed for, da deltagerantallet var holdt nede på et niveau, så det var behageligt for alle. Der var en afslappet og rolig atmosfære under hele arrangementet.

I frokostpausen sad vi mange i et stort lokale og spiste pizza. Måske ikke den mest oplagte autismevenlige løsning, men det fungerede overraskende godt. Og der var mulighed for at sætte sig udenfor i det gode vejr, hvis man hellere ville det. Det var dog ikke alle deltagere, der deltog i det sociale samvær. Nogle sad bare for sig selv og spillede computer. Det var der selvfølgelig også plads til!


Jimmy spiller Stick Fight.

Hvad blev der spillet?

Vi havde på forhånd spurgt i Kreds Nordjyllands Facebookgruppe om, hvilke spil genre, børn og unge foretrak. Vi brugte de svar vi fik til at udvælge en spilpakke bestående af 3 spil. Disse spil var:

  1. Fortnite
  2. Creativeverse (Minecraft klon)
  3. CS:GO

Derudover var der også et ekstra spil, som blev annonceret på dagen. Det var ’Stick Fight: The Game’. Et lille sjovt spil, hvor man var en tændstik og skulle slås med en anden tændstik. Jeg prøvede at kæmpe mod en ung mand med autisme. Ingen af os havde prøvet det før, men den unge mand var meget hurtigere til at lære det og det endte med, at jeg fik så mange tæsk, at jeg overlod min maskine til en kollega. Det var simpelthen for pinligt at fortsætte, syntes jeg.


Lærke og Mikkel prøver Virtuel Reality.

Virtual Reality (VR) var et hit!

Der var også et sted, hvor man kunne prøve VR. VR er et headset som man får på hovedet og så føltes det som om man var inde i spillet. Jeg havde ikke meget fidus til det. Syntes det var en smule ubehageligt at blive lukket inde i den verden. Men mange af deltagere var vildt begejstret og der var kø til at prøve det. I et andet rum havde vi tilsluttet en gammel Commodore 64 konsol til et fjernsyn. Der blev bl.a. spillet et motorcykelspil. Det var også et hit. Det var meget sjovt at se, hvor primitivt spillene var dengang.


Jeppe spiller Fortnite.

Vi gentager succesen

Vores LAN-PARTY var en stor succes!

De tilbagemeldinger vi har fået efter arrangementet har været overvældende positive. Det er så fedt, men det forpligter også. Nu skal vi jo gentage succesen til efteråret i foreningen og det bliver et fast arrangement, som vi kommer til at holde 2 gange om året.


Et fiks lille set up til LAN-party som kommer med en stationær computer.

Sociale samvær skal give mening

Det er min erfaring at børn og unge med autisme har behov for at møde ligesindede. Men det skal give mening, hvis det skal blive en god oplevelse. For nogle giver det mest mening med et LAN-PARTY og for andre vil det give mere mening med en skovtur, eller en caféaften, hvor man bare sidder og snakker. Det er vigtigt, at vi tilbyder en bred vifte af sociale arrangementer i foreningen, så der er noget til alle. Her til sidst vil vi gerne sige tak til It-Nørden for at facilitere dette dejlige arrangement.


Stationære gamingcomputereIllustrationer er udarbejdet af Heidi - Evaluering udarbejdet af Jimmy og Heidi Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne Kreds Nordjylland.

Gamer set up med skærm, tastatur og mus

Evaluering af LAN-PARTY

I denne rapport, vil vi analysere de besvarelser som vi fik fra vores spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med LAN-PARTY d. 5. juni 2021 i Nibe.

Formålet med rapporten er at blive klogere på, hvad deltagere/ledsagere synes om arrangementet og finde ud af om vi kan blive bedre til at holde LAN-PARTY’S i fremtiden.

Vi har samlet modtaget 14 besvarelser, hvoraf 5 spørgeskemaer er besvaret af deltagerer og 6 af ledsagere. Vi ved ikke, hvem der har svaret på de sidste 3, da de ikke har angivet, hvem de er.

Flere af spørgeskemaerne er kun delvist besvaret, men vi bruger alle de svar, vi har fået.

I tilfælde af at respondenterne ikke har svaret på et givent spørgsmål, bliver ikke-besvarede spørgsmål lagt sammen med svarmuligheden ”ikke relevant” eller ”Ved ikke”.


Graf over den samlede oplevelse af arrangementet

Den samlede oplevelse af arrangementet

I forhold til den samlede oplevelse af arrangementet, har 78 % af besvarelserne været positive. Der har ikke været noget negativt feedback, men 22 % har enten ikke svaret på spørgsmålet, eller svaret ”ved ikke”.


Graf over arrangørernes indsats før og under arrangementet

Arrangørernes indsats før og under arrangementet

Der var stor tilfredshed med arrangørernes imødekommendhed og hjælp i løbet af dagen. Besvarelserne viser også, at vi har været gode til at informere om arrangementet. Så overordnet har der været stor tilfredshed med arrangørenes indsats.

Dog har besvarelserne vedrørende programmet været en anelse mindre positive i form af 2 besvarelser som var neutrale. Det ses også at andelen af besvarelserne, der har været meget positive er mindre end ved de øvrige spørgsmål. Det er ikke til at vide, hvad der har gjort den forskel, men man kan blot se at deltagerne/ledsagerne har været mindre tilfreds med programmet end de andre elementer af arrangørernes indsats.

En mulig forklaring kan være at deltagerne hellere ville have spillet det samme spil hele dagen fremfor at skulle skifte mellem spil i løbet af dagen. Eller at de hellere vil have frihed til at vælge de spil, som de ville spille uden at følge en fastlagt tidsplan.

Dette kan altså indikere at en fast tidsplan med bestemte tidspunkter ikke nødvendigvis gør arrangementet mere autismevenligt, som vi ellers troede.

Det kan godt være, at vi i fremtiden skal være mere opmærksom på dette område og evt spørge mere ind til dette i fremtidige evalueringer.


Graf over spiloplevelsen

Spiloplevelsen

Der har været generel tilfredshed med spiloplevelsen både med hensyn til det sociale samvær og spilpakken. Der var især meget stor tilfredshed med den stationære GAMER PC og det udstyr, som IT-Nørden stillede til rådighed.

Til gengæld var tilfredsheden med spilpakken mindre positiv.

En mulig forklaring kan være, at vi hørte forældrene om, hvad deres børn spiller. Det viste sig ikke helt at stemme overens med de unges spilpræferencer. Derfor bør vi i fremtiden høre de unge selv og evt. tage enkelte af dem med til planlægningsmøder.


Graf over lokaliteter og rammer

Lokaliteter og rammer

I forhold til lokaliteterne er det især svarkategorien ”Stillerum”, der stikker ud. Over halvdelen har enten ikke svaret, eller svaret ”Ikke relevant”. Det kan skyldes at deltagerne ikke har benyttet sig af stillerummet. Svarene har ellers kun været positive. Det tyder på at det giver god mening at have et stillerum selvom det ikke bliver benyttet. Det vigtigste er at muligheden for at trække sig er til stede. Det giver en tryghed.

Det er også værd at bemærke, at der har været stor tilfredshed i forhold til svarkategorien ”Behageligt ift. antal personer”. Det kan tyde på, at vi har ramt et passende antal deltagere.

Med hensyn til støjniveauet er andelen af respondenterne, der har svaret ”Meget tilfreds” mindre. Dette kan skyldes at autister er mere lydfølsomme og derfor i højere grad påvirkes af støj. Men generelt er besvarelserne også på dette punkt overvejende positive, så det tyder på, at støjen ikke har været til gene for deltagerne.


Graf over forplejning

Forplejning

Der har også kun været positiv feedback i forhold til forplejning. Her tyder det især på, at vi har gjort det godt i forhold til pizzabestilling, idet vi har imødekommet alles ønsker. Heller ikke her har der været nogen negativ feedback.


Graf over ønske om lignende arrangementer i fremtiden

Ønske om lignende arrangementer i fremtiden

I forhold til spørgsmålet ”Ønsker du flere af disse arrangementer i fremtiden?” er der 79 % der svarer ”ja” mens 21% ikke har svaret.

Det er værd at bemærke at spørgsmålet ikke specifikt går på LAN-PARTY’S. Derfor kan flere af dem der har svaret ja også have ønske om flere sociale arrangementer i fremtiden.


Segmentering

Segmentering handler om at se på, hvem vores målgruppe er og hvordan vi kan blive bedre til at målrette vores arrangementer i fremtiden.

Vi havde forskellige spørgsmål, der gik på segmentering. Dem vil vi behandle enkeltvis i det følgende.


Graf over deltagertyper

Deltagertype

Diagrammet viser at ledsagere har været overrepræsenteret i besvarelserne i forhold til deltagere. Men der gemmer sig en usikkerhed, da vi ikke ved hvem 21 % af besvarelserne kommer fra. Det er lidt ærgerligt. Måske skal vi i fremtiden overveje at have dette spørgsmål som det første på evalueringsskemaet, så vi ved præcis, hvem der har besvaret skemaet. Dette spørgsmål kom først på side 3 i spørgeskemaet.


Graf over aldersfordeling

Aldersfordeling

Med hensyn til aldersfordeling viser det også, at de fleste - der har svaret på spørgeskemaerne - er ledsagere, da 25+ gruppen er størst. Vi kan altså ikke bruge tallene til at konkludere noget om, hvilken aldersgruppe der var mest repræsenteret blandt deltagerne. Det vil give mere mening at tjekke aldersfordelingen ud fra deltagerlisten, hvis vi skal målrette arrangementet til en specifik aldersgruppe fremadrettet.


Graf over oplysning om arrangementet

Oplysning om arrangementet

Til gengæld viser diagrammet her, at de fleste har fået informationen om arrangementet via Facebook og venner/familie og kollegaer. Det viser altså, at vi med fordel kan målrette vores annoncering til Facebook fremadrettet.

Det giver altså ikke mening at producere plakater og hænge dem op fysisk på skoler/institutioner, da den svarmulighed ikke er anvendt. Måske giver det lidt mening at bruge ”SkoleIntra”, men vi får altså mest ud af at bruge Facebook til annoncering.


Graf over postnummer

Postnummer

Med hensyn til postnummer viser der sig ikke noget klart billede. Det vil give mere mening at tjekke postnummeret ud fra deltagerlisten, hvis vi skal målrette vores annoncering til en bestemt by fremadrettet.


Kommentarer/Feedback

Når man ser på kommentarerne, er de også overvejende positive. Vi har samlet modtaget 12 fritekstsvar, som er fordelt over 3 spørgsmål.

Vi vil udvælge 2 svar fra hvert spørgsmål. I den forbindelse vil vi tilstræbe at udvælge de svar som rummer konstruktiv feedback, så vi kan blive bedre i fremtiden.

 

Spørgsmål: ”Hvad var godt/skidt”

1. ”Rigtig godt arrangeret med en utrolig behagelig atmosfære og stor imødekommenhed”.
2. ”Alt var godt. Jimmy du er god. Al info om arrangementet var der fuldstændig styr på. Jeg havde ikke nogle spørgsmål, og min søn havde ingen spørgsmål for det var skrevet i opslag + mail. Han plejer at have en million spørgsmål. 1 ting mindre godt - søde Matilde afbryd ikke når Michael snakker der i starten v. information. Min søn sagde det var forvirrende, så han ikke kunne lytte efter.”

 

Vurdering af kommentarer

Det første svar var udelukkende positivt. Mens der i det andet svar var et forslag til at arrangørerne ikke afbryder hinanden, når de snakker.

Der skal kun være en der snakker ad gangen og giver information for at undgå forvirring.

 

Spørgsmål: ”Hvad kan vi gøre bedre til en anden gang?”

1. ”Det er meget varmt, lidt udluftning”
2. ”I kan gøre lokalerne mørkere”

 

Vurdering af kommentarer

Til disse svar er det værd at bemærke, at det var en meget varm den dag og solen skinnede. Der var aircondition i kantinen, men ikke gardiner og persienner for vinduerne. Det betød at solen skinnede ind og gav genskin på skærmen. Derfor blev det svært at se, hvad der foregik på skærmen. Måske kunne vi overveje at sætte noget for vinduerne i tilfælde af, at vi en anden gang skal holde et arrangement i en lys kantine.

 

Spørgsmål: ”Har du andet at tilføje, så skriv her (Ris/ros):”

1. ”Supergodt arrangement for vores børn :)”
2. ”god mulighed for socialt samvær med andre”

 

Vurdering af kommentarer

Til disse svar er der ikke meget andet at bemærke end, at vi har gjort det godt og har ramt rigtig med hensyn til LAN-PARTY.

 

Bemærkninger til rapporten

Da vi lavede optællingen af spørgeskemaerne valgte vi at lægge ikke-besvarede spørgsmål sammen med svarmuligheden ”ikke relevant” eller ”Ved ikke”. Dette betyder, at vi ikke umiddelbart kan se hvor mange der har udfyldt disse svar muligheder.

Vi har i rapporten valgt at bruge sproglige udtryk for tilfredshed selvom der i spørgeskemaet kun var afbillede smileys. Derfor kan respondenterne have ment noget andet med deres svar end, hvad vi har forstået ved smileyen. Det er derfor en tolkning af, hvad de har ment.

Vi mener dog ikke at det har nogen nævneværdig betydning for resultatet. De fleste kan intuitivt forstå betydningen af smileys, der ligger på en skala fra meget tilfreds til meget utilfreds.


Lærke og Mikkel prøver Virtual Reality

Konklusion

Der har været stor tilfredshed med vores LAN-Party. Især har tilfredsheden med arrangørernes indsats været overvældende positiv.

Til gengæld er der plads til forbedring angående arrangørernes valg i forhold til programmet og spilpakken. I forhold til programmet peger vi på en mulig forklaring/løsning om større fleksibilitet og mulighed for selv at vælge de spil, man vil spille fremfor at følge en fastlagt tidsplan. I forhold til spilpakken skal vi blive bedre til at inddrage deltagernes egne ønsker og forslag til spil. Det kan løses ved at have en repræsentant med forstand på gaming med til kommende planlægningsmøder. Eller at finde en anden måde at høre potentielle deltagere.

I forhold til annoncering er det værd at bemærke, at de fleste svarede, at de fik informationen om arrangementet via Facebook og venner/familie og kollegaer. Det viser at det ikke giver mening at bruge tid og ressourcer på at producere fine plakater, som hænges op på skoler og institutioner.

Vi skal i højere grad fokuseres vores annoncering i forhold til digitale platforme som Facebook og måske SkoleIntra.Video

Herunder en lille samling af videoer fra party'et.

Hvis du døjer med autisme el.a. psykisk lidelse, så brug gerne lidt tid på at se og høre specielt interwievene. Måske de kan inspirerer dig eller dine pårørende til at prøve et LAN-party eller anden social aktivitet. - Sig til hvis IT-Nørden kan hjælpe, så gør vi det gerne ...

 

Interview med Lærke
Podcast med Maria - mor til en af deltagerne
Interview med Benjamin
Interview med Emil
Der var også mulighed for at prøve Virtuel Reality