Danmarks laveste udlejningspriser   |   Hurtig levering   |   Personlig service
Indkøbskurv

Privatlivs- og cookiepolitik

1. Generelt

I det følgende kan du læse hvordan It-Nørden indsamler og behandler dine oplysninger.

1.1 Persondatapolitiken er gældende for de data som du giver os, eller som vi indsamler, når du benytter vores services. Det være sig website, nyhedsbreve og lignende.

1.2 IT-Nørden er dataansvarlige for de personlige oplysninger, som du måtte have givet os. Har du spørgsmål til disse kan du rette telefonisk eller skriftlig henvendelse til vores kundeservice. Se pkt. 7.2.

 

2. Hvilke persondata indsamler vi, til hvilke formål og hvad er det juridiske grundlag for behandlingen?

2.1 It-Nørden indsamler automatisk oplysninger om dig og din færden på vores hjemmeside. Dette er blandt andet: Browservalg og søgninger - herunder ord og kategorier. Det er din netværkslokalitet og informationer om den enhed, du benytter siden fra (PC/MAC, Mobil, Tablet).

2.1.1 Disse gør det muligt for os at forbedre din brugeroplevelse på it-noerden.dk.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Citat: ”Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.”. Citat slut.

2.2 Når du køber et produkt, er det nødvendigt for It-Nørden at indsamle data om dit indkøb, herunder: Adresse, navn, telefonnummer, e-mailadresse, oplysninger om hvilke varer du har købt og evt. oplysninger om hvilke varer, du har returneret.

2.2.1 Formålet med ovenstående er at It-Nørden skal være i stand til at levere de varer, du har bestilt på it-noerden.dk og ydermere overholde vores aftale med dig. Herunder at vi kan administrere dine rettigheder ift. returnering og reklamation over produkter. Ligeledes kan det være nødvendigt at kontakte dig vedrørende relevant information omkring en vare, du har erhvervet.

Ligeså er It-Nørden nød til at behandle data ift. en evt. tilbagetrækning af et produkt og i forhold til bogføring og regnskab.

2.2.2 Retsgrundlaget for denne behandling er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f. Se pkt. 2.1.2.

2.3 Tilmelder du dig vores nyhedsbrev, indsamler vi ligeledes din e-mail og evt. dit navn.

2.3.1 Formålet med dette er, at vi skal kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2 Retsgrundlaget for denne behandling er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f. Se pkt. 2.1.2.

 

3. Modtagere af personoplysninger

3.1 It-Nørden overdrager oplysninger om dit navn, e-mailadresse, adresse, ordrenummer, evt. telefonnummer samt leveringønske til GLS eller en evt. anden transportør som vil skulle udøve levering af vare.

3.2 Enkelte af vores databehandlere er lokaliseret uden for EU: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, Analytics v. Google LLC, Facebook Inc, Magento Inc og Microsoft Corporation.

Disse samarbejdspartnere, som behandler personoplysninger på vores vegne, har indgået skriftlige aftaler med os og er derfor underlagt streng fortrolighed. Ingen af ovenstående samarbejdspartnere må anvende dine personlige oplysninger til andet end at opfylde nævnte aftale. Ovenstående er allesammen firmaer lokaliseret udenfor EU, nærmere bestemt USA, hvorfor deres databehandling er sikret gennem EU-US databehandler-certificering: Privacy Shield. jf. EU persondataforordningens art. 45.

Kopier af certificeringerne kan ses her:

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

Google LLC: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Microsoft Corporation:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Facebook Inc.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

4. Dine rettigheder

4.1 Indsigtsretten

4.1.1 Du har til hver en tid ret til at bede om at få oplyst, hvilke data vi har registreret om dig. Herunder også hvilke formål de tjener, samt kategorierne af personlige oplysninger. Ligeledes har du ret til at få oplyst, hvem der modtager og behandler oplysningerne, samt hvor vi har indsamlet dataene.

4.1.2 Du har ret til at få tilsendt en mail med en kopi af de personlige oplysninger, vi har registreret og behandler om dig. Hvis du ønsker en sådan kopi, skal du sende en e-mail til support@it-noerden.dk. Vi sender kun personlige oplysninger, som knytter sig til anmodnings-afsenders e-mailadresse. Det er ikke muligt at få tilsendt oplysninger, som tilknytter sig til en anden e-mailadresse.

4.2 Retten til berigtigelse

4.2.1 Du har ret til at få rettet ukorrekte oplysninger om dig slettet. Finder du, at vi har ukorrekte oplysninger om dig registreret, skal du gøre os opmærksom på det via e-mail til support@it-noerden.dk

4.3 Retten til sletning

Retten til sletning kan kun ske med tilbagevirkende kraft. Har du anmodet om at få slettet dine data skal du være opmærksom på, at der fremadrettet kan blive indsamlet nye oplysninger om dig, hvis du benytter dig af it-noerden.dk eller vores services.

Du har i nogle tilfælde ret til at få slettet dele eller alle dine personoplysninger slettet af os. Dette kan f.eks. ske, hvis du tilbagekalder dit samtykke og It-Nørden ikke har noget retsligt grundlag for fortsatte behandling af data.

Hvis en fortsat behandling af data er nødvendig, er vi ikke forpligtede til at slette dine oplysninger. Dette kan f.eks. være ift. at overholde vores juridiske forpligtelser for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares i forbindelse med en politiefterforskning.

4.4 Retten til begrænsning af behandling til opbevaring.

4.4.1 Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, f.eks. hvis du mener, at oplysningerne er forkerte.

4.5 Retten til dataportabilitet

4.5.1 I nogle tilfælde har du ret til at få en kopi af registrerede personoplysninger, som du selv har givet os. Dette udleveret i et maskinlæsbart format. Ligeledes har du ret til at overføre personoplysninger om dig selv til en dataansvarlig.

4.6 Retten til indsigelse
4.6.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

4.6.2 Med baggrund i din personlige situation har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger. Disse bliver foretaget på baggrund af vores legitime interesse. Du kan evt. jf. pkt. 2.

4.7 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.7.1 Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til direkte markedsføring, herunder eks. nyhedsbreve. Ønsker du at tilbagekalde dette, kan du blot rette henvendelse til support@it-noerden.dk

4.8 Retten til at klage

4.8.1 Du har til hver en tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5 i 1300 København K. Her kan du klage over IT-Nørden’s behandling af dine personlige oplysninger. Du kan både klage på telefon: 0045 33 19 32 00 eller på mail: dt@datatilsynet.dk

 

5. Sletning af persondata

5.1 Hvis du efter 2 år ikke har interageret med vores hjemmeside eller vores services, vil dine oplysninger blive slettet eller udelukkende være tilgængelig i anonymiseret form. Således vil det ikke være muligt at spore dem tilbage til dig. Disse oplysninger er: Brug af it-noerden.dk, dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, leveringsmåde samt hvilke produkter du har købt og i den forbindelse måske returneret til os. Ligeledes hvilken browser du har benyttet på it-noerden.dk og hvilke produkter og kategorier du har søgt på. Slutteligt har vi informationer om hvilken enhed du har besøgt it-noerden.dk på (PC / MAC, Mobil, Tablet) og din brug af vores facebookside og nyhedsbrev, pop-ups eller lignende.

Ombytning af produkt udløser en ny toårig reklamationsperiode, hvorfor It-Nørden bliver nødt til at beholde data i denne periode.

5.2 Ovenstående (jf. punkt 5.1) oplysninger kan gemmes i længere tid, hvis It-Nørden vurderer at have et legitimt behov for at opbevare dem. Dette kan være for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Dette kan ligeledes være, at dine personoplysninger er nødvendige for, at vi kan opfylde gældende lovkrav.

5.3 Personoplysninger indsamlet i forbindelse med køb på it-noerden.dk bliver som udgangspunkt slettet eller anonymiseret. Dette sker som udgangspunkt efter udløb af 2. kalenderår, efter du har gennemført dit køb.

 

6. Sikkerhed  

6.1 It-Nørden har gennemført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, så dine data sikres mod at hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, destrueret, fortabes, ændres eller misbrugt, samt mod at de kommer uvedkommende i hænde eller til kendskab.

6.2 Kun medarbejdere, med et reelt behov for oplysningerne, har adgang til dem.

 

7. Kontaktoplysninger

7.1 It-Nørden (CVR 38722794) er ansvarlig for de data som indsamles via it-noerden.dk

7.2 Har du spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik kan du rette henvendelse til:

It-Nørden ApS (It-Nørden)
Skalhuse 13
9240 Nibe
Tlf.: +45 71 99 23 02
E-mail: support@it-noerden.dk

 

8. Ændringer i persondatapolitikken

8.1 Hvis vi ændrer i vores persondatapolitik, vil du blive informeret om det næste gang du besøger it-noerden.dk.

 

Introduktion til cookies

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig. Oplysningerne bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning hos minecookies.org) og undlade videre brug af hjemmesiden.

 

Cookies

Vores hjemmeside anvender ”cookies”, der er en lille tekstfil. Tekstfilen gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Desuden vil websitet ikke fungerer optimalt herunder bestillinger og der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Yderlige oplysninger

It-Nørden anvender tekst fra Minecookies.org.

Minecookies.org skriver:

"Cookie-lovgivningen opfordrer til brug af fælles mærkningsordninger for at gøre det lettere for brugerne at genkende hjemmesiders information og indhentning af samtykke til brug af cookies. Derfor er organisationerne Danske Medier, Dansk Annoncørforening, Dansk IT, IT-Branchen, ITEK og Kreativitet og Kommunikation gået sammen om at danne Minecookies.org som et gratis tilbud til danske websites.".

Flere oplysninger om brug af cookies på hjemmesider finder du her:

https://minecookies.org/information-om-cookies/

 

It-Noerden.dk bruger følgende cookies