- Undskyld hvis vi roder, men vi er i fuld gang med at udvide sortimentet -

Danmarks laveste udlejningspriser   |   Hurtig levering   |   Personlig service     |          
Indkøbskurv

Sundby Friskole

 


 


Sundby Friskole

Sundby Friskole er en friskole ved Erslev på Mors.

Friskoler er grundskoler, der kan tilbyde undervisning for børn fra børnehaveklassen til 10. klasse. Og da vi i Danmark har undervisningspligt og ikke skolepligt er friskolerne dermed et alternativ til folkeskolen og fungerer under Friskoleloven, der overordnet set bestemmer, at friskolerne "skal stå mål med undervisningen i folkeskolen". I Danmark går friskoletraditionen tilbage til midten af 1800-tallet, hvor især Christen Kold og N.F.S. Grundtvig er store inspiratorer.

I videoen her præsentere skoleleder Lone Øst Sundby Friskole.

 


En totalløsning

Sundby Friskole havde kontaktet IT-Nørden for dialog om skolens it-infrastruktur. Og efter et par gode møder og en grundig gennemgang af eksisterende systemer og hardware kunne IT-Nørden komme med en totalløsning*.

Løsningen indeholdt:

 • Bærbare computere.
 • Wi-Fi med flere acces points.
 • Sikkerhedspakke.
 • Rådgivning om ny internetadgang.
 • Fuld service og support af computere og øvrige it-systemer.

At aftalen indeholder service og support betyder for Sundby friskole, at de ikke selv skal have en it-afdeling, men blot kan kontakte os, så tager vi os af det via fjernsupport eller fysisk fremmøde.

Af computere valgte Sundby Friskole vores pris- og miljøvenlige bærbare 'Lej & Ej' GG'ere - Godt Genbrug-computere på en 12 måneders lejeaftale. D.v.s. at computerne er Sundby Friskoles ejendom efter 12 måneder - og det ganske kvit og frit. En sådan lejeperiode kan i øvrigt være fra få måneder til flere år; det finder vi ud af sammen. Oftest vil den være på 1 eller 3 år.

Computerne indeholdte:

 • Windows
 • Java
 • Adobe Reader
 • Google Chrome
 • Steam
 • TeamViewer

 


Hvilke tanker havde Sundby Friskole gjort sig?

Her fortæller skoleleder Lone Øst om de bevæggrunde og tanker, der lå til grund for valget af IT-Nørden og Godt Genbrug-computere.

Det er tydeligt, at totalløsningen med fuld support og pris- og miljøbevidstheden er særdeles gode grunde for Sundby Friskole.


 


Forunderlig (positiv) prisændring

I forbindelse med implementeringen af IT-Nørdens totalløsning overgik Sundby Friskole fra en 40/40 mb. internetforbindelse til en 1.000/1.000 ditto.

Det afstedkom en særdeles mærkværdig prisændring, hvor Sundby Friskole fik en meget bedre linje til en lavere pris. Heller ikke hos skoleleder Lone Øst giver det nogen mening.


 


Fremtiden

Naturligvis stopper Sundby Friskole ikke med computere og en totalløsning fra IT-Nørden, men gør sig allerede de første konkrete tanker om fremtiden. Her spiller praktisk problemløsning sammen med pædagogiske forudsætninger en stor rolle. Og fokus er på den nære undervisning og hvordan den kan forbedres med en lille teknisk investering i en projektor.

En forbedring som kommer både elever og lærere til gode.


 


Stationære gamingcomputere


 


Hvad siger eleverne?

Hvad kan computere bruges til?, spørges der ind til hos eleverne.

Her får man heldigvis nødvendigvis ikke helt de forventede svar som f.eks. at kunne skrive, regne, søge på nettet og lave skoleopgaver.

Man kan godt bruge computere til andre ting


 


Børn ved computere

Skal vi hjælpe jer?

Hvad siger I til at slippe for alt besværet med egen it-afdeling og få en totalløsning der indeholder alt nødvendigt soft- og hardware samt fuld support og service for et fast månedligt beløb? Og I kan selv bestemme konfigurationen af computere og længden af lejeperioden eller benytte jer af vores standardløsning som Sundby Friskole gjorde.

Tøv ikke men tag straks kontakt til os på tlf. 71 99 23 02 eller mail support@it-noerden.dk og lad os få en god snak om, hvordan vi kan hjælpe jer ...

 

* Totalløsning er IT-Nørdens tilbud til organisationer. Til private har vi en Serviceaftale.